Om oss

Storstockholms Farmartjänst AB (STOFAR) startades 1970 och hade jordbruk som sin främsta inriktning. Efter en tid kom företaget att utveckla och bredda sin verksamhet med inriktning mot skötsel av park-, fastighet- och gatumark.

Storstockholms Farmartjänst som aktiebolag bildades 1999 och är numera inriktat bredare inom den gröna näringen. Idag vilar företaget på tre verksamhetsgrenar, anläggning, markskötsel och maskintjänster.

Våra medarbetare har hög kompetens inom våra verksamhetsområden och lång erfarenhet inom branschen. Vi har utbildade anläggare och trädgårdsmästare och maskinförare.

Basen för vår verksamhet utgörs av offentliga uppdrag men vi har också många mindre och medelstora kunder såsom privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Vårt fokus ligger i att arbeta med professionella beställare inom stat, kommun, landsting, bostadsrättsföreningar och företag inom den privata sektorn.

Stofar satsar därför målmedvetet mot långsiktiga samarbeten, gärna med fokus på funktion.

Kontakta oss