Skapar de bästa utemiljöerna för människor att leva och växa i

Anläggning

Maskintjänster

Trädgårdstjänster

Stofar står för att genom traditionella och innovativa metoder utföra entreprenader som även långsiktigt ger mervärde med tanke på kvalitet, miljö och en hållbar utveckling för våra kunder.

Vi ska utifrån en gemensam agenda tillsammans med våra kunder och genom vårt engagemang, erfarenhet och kunskap,  planera, bygga samt förvalta entreprenader som skapar förtroende och mervärde för alla.

Våra tjänster

Om Oss

Storstockholms Farmartjänst AB (STOFAR) är företaget som är sprunget ur tidigare markskötsel-/entreprenadföretaget Bröderna Sjöström HB som startade 1970 och hade jordbruk och bärodling som sin främsta inriktning. Efter en tid kom företaget att utveckla och bredda sin verksamhet med inriktning mot skötsel av park-, fastighet- och gatumark.

Storstockholms Farmartjänst som aktiebolag bildades 1999 och är numera inriktat på anläggning, markskötsel och maskintjänster. Nuvarande ägare är Tony Olsson Holding AB.

Vi omsätter ca 50 Mkr per år och är ca 30 anställda. Våra medarbetare har hög kompetens inom våra verksamhetsområden och lång erfarenhet inom branschen. Vi har utbildade anläggare och trädgårdsmästare och våra maskinförare har de förarbevis som erfordras.

Basen för vår verksamhet utgörs av offentliga uppdrag men vi har också många mindre och medelstora kunder såsom privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Vårt fokus ligger i att arbeta med professionella beställare inom stat, kommun, landsting, bostadsrättsföreningar och företag inom den privata sektorn.

Stofar satsar därför målmedvetet mot långsiktiga entreprenader, gärna med fokus på funktion.


Våra kunder


Vi har byggt upp större delen av vår verksamhet kring att arbeta med fastighetsunderhåll inom utemiljö. Vi har en stor kompetens och erfarenhet inom området med duktiga anläggare, maskinförare och trädgårdsmästare med stor kunskap och kännedom om just vad våra kunder efterfrågar för deras fastigheter. Därav har vi även fått förtroende av många kunder som efterfrågar vår kompetens inom underhåll, renovering restaurering av deras fastigheter.

Tack vare vår stora kundbas så är vår personal vana att arbeta i olika förhållanden med olika förutsättningar. Vi utför mycket markanläggningar inne på säkerhetsklassade områden, i områden med stora sociala missförhållanden, i Stockholmsinnerstad, vid särskilda boenden med hyresgäster har speciella behov allt från demens, autism. Hyresgäster där vår närvaro om vi inte hade kunnat anpassa oss efter deras behov hade fått väldigt stora konsekvenser för verksamheterna, de boende och hyresgästerna. Vi utför också arbeten på kulturminnesmärkta fastigheter där materialval och tillvägagångssätt är väldigt viktigt.